نویسنده = ���������� �������������� ��������
راهبرد امنیت منطقه‌ای ایران در بحران امنیتی خاورمیانه: ویژگی های و اهداف

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 163-192

سجاد مرادی کلارده؛ مهدی هدایتی شهیدانی


رقابت قدرت‌های منطقه‌ای در عراق

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394

سجاد مرادی کلارده؛ سید امیر نیاکوئی