نویسنده = علی اکبر اسدی
تعداد مقالات: 4
1. روابط عربستان سعودی و مصر

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395

علی اکبر اسدی


3. ایران و امریکا در عراق: تنوع کنش‌ها

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393

علی‌اکبر اسدی


4. نقد و بررسی کتاب

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388

محمد حسین حافظیان؛ سیروس فیضی؛ مسعود موسوی شفایی؛ حسین ملاعبدالهی؛ پیروز ایزدی؛ محسن شریعتی‌نیا؛ علی اکبر اسدی