نویسنده = مسعود موسوی شفایی
تعداد مقالات: 5
1. تـأثیر بی‌ثباتی سیاسی خاورمیانه بر صنعت گردشگری ایران در دورۀ پس از 11 سپتامبر 2001

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391

سید مجتبی اسماعیل شهابی؛ علی اکبر بیدختی؛ مسعود موسوی شفایی


2. اهداف و ابعاد دیپلماسی انرژی چین

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390

گلتاب دارابی؛ مسعود موسوی شفایی


3. ابعاد و پیامدهای پایان عصر نفت

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389

مسعود موسوی شفایی


4. نقد و بررسی کتاب

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388

محمد حسین حافظیان؛ سیروس فیضی؛ مسعود موسوی شفایی؛ حسین ملاعبدالهی؛ پیروز ایزدی؛ محسن شریعتی‌نیا؛ علی اکبر اسدی