کلیدواژه‌ها = غرب آسیا
استراتژی امنیت انرژی معاصر چین در غرب آسیا

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 627-658

وحید قربانی


جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین (2017-2008)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 163-194

محمدرضا آدابی؛ داود کیانی


پیامدهای امنیتی کشف گاز در مدیترانه شرقی

دوره 7، شماره 2، تیر 1394

قدرت رشیدی؛ نبی‌الله ابراهیمی