کلیدواژه‌ها = آمریکا
تعداد مقالات: 12
1. تقابل آمریکا و چین در ابتکار کمربند و راه و بررسی نقش ایران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 209-231

ابوذر گوهری مقدم؛ رضا انصاری بارده


3. جایگاه اعراب سنی در استراتژی امنیتی آمریکا در عراق پسا صدام

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 147-174

حامد کاظمی؛ میثم غفاری نژاد


6. رهبری سیاسی و بحران کرونا؛ مطالعۀ موردی آمریکا، هندوستان و آلمان

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 77-102

جواد اطاعت؛ اصغر منصوریان


8. تعاملات نظامی رژیم صهیونیستی با روسیه، هند و چین

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394

طاهره میرعمادی؛ محسن شریعتی‌نیا


12. نشانه‌ها و فرایندهای سیاست خارجی اوباما ١٠-٢٠٠٩

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389

ابراهیم متقی؛ حمید رهنورد