کلیدواژه‌ها = ایالات متحده
تعداد مقالات: 10
1. پسا کرونا، افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان منطقه‌ای ایران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 597-626

مصطفی بیات؛ کیانوش کیاکجوری؛ مرتضی بیات؛ یاسر برخورداری


5. امریکا و ظهور جهانی چین

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394

احمد جانسیز؛ سجاد بهرامی مقدم


6. روابط ایران و هند: فرصت‌ها و محدودیت‌ها

دوره 6، شماره 1، بهار 1393

سجاد بهرامی مقدم؛ سید امیر نیاکوئی


9. مدل‌سازی روند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390

سید محمدعلی موسوی؛ الهام کدخدایی؛ فاطمه شفیعی سروستانی