کلیدواژه‌ها = قدرت‌های بزرگ
تعداد مقالات: 6
1. همکاری‌های چین و روسیه؛ تحلیلی از منظر تئوری انتقال قدرت

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 269-308

عسگر صفری؛ معصومه راد گودرزی


4. قدرت‌های بزرگ و وحدت کره

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392

رضا سیمبر؛ عیسی مرادی افراپلی؛ وحید قربانی


6. ابعاد و پیامدهای پایان عصر نفت

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389

مسعود موسوی شفایی