کلیدواژه‌ها = همکاری
تعداد مقالات: 8
1. همکاری‌های چین و روسیه؛ تحلیلی از منظر تئوری انتقال قدرت

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 269-308

عسگر صفری؛ معصومه راد گودرزی


2. زمینه‌های تعامل، رقابت و تنش در روابط ژئوپلیتیکی ایران و آذربایجان و ارائۀ مدل پیشنهادی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 69-102

سید مهدی موسوی شهیدی؛ سید عباس احمدی کروچ


5. روابط هند و چین

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 223-258

امیر روشن؛ محمدرضا فرجی


6. ایران و امریکا در عراق: تنوع کنش‌ها

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393

علی‌اکبر اسدی


8. عوامل تعیین‌کننده روابط ایران و چین

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391

محسن شریعتی‌نیا