کلیدواژه‌ها = نظام بین‌الملل
همکاری‌های چین و روسیه؛ تحلیلی از منظر تئوری انتقال قدرت

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 269-308

عسگر صفری؛ معصومه راد گودرزی


قدرت‌های نوظهور در دوران گذار نظام بین‌الملل

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392

عبادالله مولایی؛ هادی سلیمانپور