تعداد مقالات: 356

151. نظریه سیکل قدرت؛ چارچوبی برای تحلیل فرایند افول قدرت نسبی ایالات متحده و خیزش چین

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392

سیدمسعود موسوی شفائی؛ عبدالحمید قلی‌زاده


152. استراتژی تهدید وجودی اسرائیل و امنیت ملی ایران

دوره 5، شماره 1، بهار 1392

مهدی قاسمی؛ کیهان برزگر


155. تأثیر قیمت نفت بر سیاست اقتصادی امریکا در تحریم و محدودسازی راهبردی ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392

ابراهیم متقی؛ امیر رمضانی؛ فاطمه نکولعل آزاد


156. روابط ایران و هند: فرصت‌ها و محدودیت‌ها

دوره 6، شماره 1، بهار 1393

سجاد بهرامی مقدم؛ سید امیر نیاکوئی


157. تأثیر توافق ژنو بر تحریم‌های ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393

شانی هرمزی؛ هادی سمتی


159. ایران و امریکا در عراق: تنوع کنش‌ها

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393

علی‌اکبر اسدی


160. رقابت قدرت‌های منطقه‌ای در عراق

دوره 7، شماره 1، بهار 1394

سجاد مرادی کلارده؛ سید امیر نیاکوئی


164. جامعه‌شناسی سیاسی و فرقه گرایی در لبنان

دوره 8، شماره 1، بهار 1395

شکوه ملکی؛ مصطفی زهرانی


168. خاورمیانه پساداعش؛ کاهش یا استمرار خشونت‌های بنیادگرا

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 153-182

خلیل‌الله سردارنیا؛ رسول صفی‌زاده


169. قلمرو مشارکت روسیه درطرح ابتکار کمربند و راه چین

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 707-741

مسعود رضائی؛ منا عبدی


171. عملیات امریکا در عراق و تأثیر آن بر ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388

امیرسعید ایروانی


175. ایران هراسی: دلایل و پیامدها

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389

محسن شریعتی‌نیا