مقاله


کد مقاله : 13940922137515000783

عنوان مقاله : رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه: مورد ایران

نشریه شماره : 26 فصل تابستان 1394

مشاهده شده : 646

فایل های مقاله : 781 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رویا رسولی roya.rasooli1991@gmail.com دانشجو دکترا
2 همت ایمانی hemmat.Imani@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

ایران و ترکیه به عنوان دو بازیگر مهم و تاثیرگذار منطقه خاورمیانه، با وجود دارا بودن نقاط اشتراک فراوان، به لحاظ نوع حکومت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و حتی سیاست خارجی ویژگی‌های خاص خود را دارند. این دو قدرت منطقه‌ای اهداف متفاوتی در منطقه و همچنین در عرصه جهانی دنبال می‌کنند. از سال 2002، با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، شاهد تغییراتی مهم در روابط این دو کشور هستیم که متفاوت از دوران قبل است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی‌بر اسناد تاریخی و کتابخانه‌ای، ضمن تشریح اصول و جهت‌گیری سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه، تاثیر آن را بر روابط اقتصادی ترکیه و ایران بررسی خواهیم کرد. بر این اساس، سئوالی که در این مقاله مطرح می‌شود این است که رویکرد سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه چه تاثیری بر روابط اقتصادی ترکیه و ایران گذاشته است؟ در پاسخ به این سئوال، فرضیه‌ای که مطرح می‌شود این است که علی‌رغم برخی تنش‌های سیاسی- امنیتی، روابط اقتصادی ایران و ترکیه در دهه اخیر (از سال 2002 تا 2014)، نسبت به گذشته و به خصوص دهه 1990 بهبود یافته است و این بهبودی روابط می‌تواند تحت‌تاثیر رویکرد اقتصادی حزب عدالت و توسعه در سیاست خارجی و همچنین دکترین عمق استراتژیک داوود اوغلو و سیاست مشکلات صفر با همسایگان باشد.