مقاله


کد مقاله : 139409221525415000848

عنوان مقاله : دیپلماسی انرژی و لزوم استفاده از آن برای تأمین منافع ملی ایران در جهان

نشریه شماره : 4 فصل زمستان 1388

مشاهده شده : 397

فایل های مقاله : 659 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جواد کی‌پور javad.keypour@gmail.com - -
2 جهانبخش ایزدی izadi @ - -

چکیده مقاله

دیپلماسی انرژی به عنوان یک برنامه متقن، منسجم و کارآمد می‌تواند بازارهای هدف انرژی جهانی را تشخیص داده و با تحلیل آنها، برنامه‌هایی برای حضور مؤثر در این بازارها ارائه کند و در مقابل تحولات جهانیِ عرصه انرژی (نظیر معاهدات و توافق‌های بین‌المللی چون نوباکو و یا تشکیل مجمع کشورهای صادرکنندة گاز)، رویکردهای مناسب را به سیاست‌گذاران کشور دیکته کرده و در نهایت سبد صادرات انرژی آنان را تعیین کند. در مقالة پیش رو، ابتدا به بررسی و تبیین دیپلماسی انرژی و سرفصل‌های آن پرداخته شده و پس از بررسی وضعیت آینده انرژی جهان و بازارهای آتی انرژی برای ایران، وضعیت دیپلماسی انرژی ایران مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ آن‌گاه به ارائه برخی راهکارها برای دست‌یابی به یک حضور مؤثر در بازارهای جهانی انرژی پرداخته خواهد شد.