مقاله


کد مقاله : 1394092313835000894

عنوان مقاله : نقش آمریکا در نوسانات قیمت نفت بعد از 2001

نشریه شماره : 8 فصل زمستان 1389

مشاهده شده : 378

فایل های مقاله : 1/12 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین پوراحمدی h-pourahmadi@sbu.ac.ir استاد دکترا
2 زينب صدوقي sadoughi@ - -

چکیده مقاله

در نظام اقتصاد سياسي جهاني یکی از مهمترين ابعاد امنیت انرژی، ثبات قیمت نفت است. عوامل موثری همچون میزان ظرفیت تولیدی اعضای اوپک و غیر اوپک و میزان مصرف، قیمت نفت را تحت تاثیر قرار می دهند. تغییرات قیمت نفت در زمان افزایش و کاهش ناگهانی قیمتها یا به عبارتی شوک قیمت نفت آثاری را برای هریک از بازیگران بازار جهانی نفت اعم از تولید کنندگان، مصرف کنندگان و شرکت های نفتی بین المللی به دنبال داشته باشند. عليرغم وجود عوامل و بازيگران متعدد تاثير گذار بر قيمت نفت اما، در اين ميان نقش آمريكا به لحاظ دارا بودن بازار عرضه و نيز مصرف، ذخاير نفتي و بويژه تحولات نرخ برابري دلار از مهمترين عوامل موثر بر تغييرات قيمت نفت بعنوان عوامل غير اوپك خصوصا از سال 2001 به بعد محسوب مي شود. اين مقاله در تلاش است تا با بكارگيري رويكرد اقتصاد سياسي بين الملل به بررسي عوامل تغییرات قیمت نفت بعد از سال 2001، نقش نوسانات نرخ برابری دلار بر تغییرات قیمت نفت و تغییر ظرفیت تولیدی و مصرف کشورهای غیر اوپک بويژه آمريكا بپردازد.