مقاله


کد مقاله : 139409241211195000929

عنوان مقاله : مسیر دشوار دموکراسی در مصر: چالش‌های گذار همزمان پس از سقوط مبارک

نشریه شماره : 20 فصل زمستان 1392

مشاهده شده : 439

فایل های مقاله : 562 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سهراب شهابی shahabi@ - -
2 فهیمه عباسی fahimeh.abbasi@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

تحولات انقلابی فوریه 2011 در مصر زمینه را برای گذار از یک رژیم اقتدارگرا به دموکراسی فراهم آورد. این تحولات نشان‌دهند‌ه شکل‌گیری ائتلافی از منافع فراطبقاتی و فراایدئولوژیک در میان معترضانی بود که طیف گسترده‌ای از نارضایتی‌های سیاسی و اقتصادی را مدنظر داشتند و این نارضایتی‌ها در چهارچوب شعارهای «نان، آزادی و عدالت» و «نان، آزادی و عزت ملی» نمود پیدا کرد. اینک با گذشت بیش از دو سال از انقلاب مصر، دوره گذار در این کشور با چالش‌های اقتصادی گسترده‌ای همراه است که هرگونه عدم توانایی در پاسخ به این چالش‌ها می‌تواند به دموکراسی نوپای مصر آسیب برساند. با توجه به این امر سؤال این است که در دوران پس از سقوط مبارک، جمهوری عربی مصر چگونه گذار همزمان اقتصادی و سیاسی را پیش خواهد برد. برای نشان دادن این امر، وضعیت اقتصادی مصر قبل و بعد از تحولات اخیر مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت با بررسی سناریوهای پیش رو در دوره گذار، نشان داده خواهد شد که چگونه چالش‌های گذار دوگانه، احتمال بازتولید اقتدارگرایی را ممکن خواهد ساخت.