مقاله


کد مقاله : 139412101116275001836

عنوان مقاله : ماهیت رقابت در منطقه ژئوپولیتیکی خزر

نشریه شماره : 27 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 443

فایل های مقاله : 450 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زهرا احمدی‌پور 2z.hosseini62@yahoo.com دانشیار -
2 زهرا حسینی سادات محله z.hosseini62@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

از سال 1991 به بعد، منطقه ژئوپولیتیکی خزر -دریای خزر به همراه پنج کشور کرانه‌ای آن- به دلیل دارا بودن امتیازات ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی خود مورد توجه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار گرفته است؛ اهمیت ژئوپولیتیکی خزر و جایگاه برترش در نظام ژئوپولیتیک کنونی، خزر را به صحنه‌ای از رقابت میان قدرت‌ها تبدیل کرده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی به دنبال دست‌یافتن به پاسخ این سؤالات است که قدرت‌های درگیر در رقابت در منطقه خزر از چه تاکتیک‌هایی برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند؟، کدامیک از این تاکتیک‌ها به عنوان مهم‌ترین ابزار رقابتی در خزر توسط قدرت‌ها مورد استفاده قرارمی‌گیرند؟، به منظور دست‌یافتن به اهداف این پژوهش، از روش مطالعه کتابخانه‌ای و روش میدانی (پرسشنامه) با نظرسنجی از خبرگان ایرانی و غیرایرانی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از میان تاکتیک‌های مختلف رقابت نظیر دیپلماسی، تبلیغات، ابزار اقتصادی، ابزار نظامی، قدرت، اتحاد و ائتلاف، دیپلماسی اولین تاکتیک مورد استفاده قدرت‌ها در دست‌یابی به اهدافشان در منطقه خزر است.