مقاله


کد مقاله : 13950309144425002000

عنوان مقاله : اتحاديه اروپا و حقوق بشر ايران و بحرین: تحلیل مقایسه‌ای

نشریه شماره : 28 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 489

فایل های مقاله : 482 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمودرضا گلشن‌پژوه mrgp_1@yahoo.com - -
2 زهرا الوندی 2mrgp_1@yahoo.com - -

چکیده مقاله

در چند دهه اخیر، بخش مهمی از روح حاکم بر روابط میان اتحادیه اروپا با سایر کشورها را مسائل و مباحث حقوق بشری تشکیل می‌دهد. اتحادیه اروپا، با انعقاد پیمان ماستریخت (سال 1992)، شرط احترام به حقوق بشر را در روابط خود با کشورهای جهان سوم، به عنوان عنصر ضروری، وارد نموده و نسبت به مسائل حقوق بشری حساسیت فراوانی نشان می‌دهد. این امر در خصوص روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز صادق بوده است. مقاله حاضر، در پی بررسی تطبیقی سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بحرین است. این مقاله در تلاش است به شیوه‌ای تطبيقي نقض استانداردهاي حقوق بشري موردنظر و تعريف شده، از سوي اتحاديه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ايران و بحرین را تحلیل و تاثیر رفتار آن بر سياست خارجي اين اتحاديه در قبال اين دو كشور را بررسی نماید.