مقاله


کد مقاله : 139509141457505002484

عنوان مقاله : کمربند اقتصادی جاده ابریشم: زنجیره ارزش چین‌محور

نشریه شماره : 31 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 565

فایل های مقاله : 740 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن شريعتي‌نيا m.shariatinia@gmail.com استادیار -

چکیده مقاله

فهم كنش بين‌المللي چين به عنوان قدرتي در حال ظهور، اهميت روزافزوني مي‌يابد. مهمترين اولويت كنوني اين كشور در سياست بين‌الملل، پيشبرد مگاپروژه كمربند اقتصادي جاده ابريشم است. فهم چيستي اين طرح و جايگاه آن در استراتژي كلان چين واجد اهميت و ضرورت است. جريان غالب در مراكز تحقيقاتي، اين طرح را از منظر ژئوپولیتيك و تبيين نيات گسترش‌طلبانه چين، مورد بحث قرارداده است. اما نويسنده كوشيده با مفهوم‌بندي كمربند اقتصادي جاده ابريشم در قالب زنجيره جهاني ارزش، زمينه را براي دركي متفاوت از آن فراهم آورد. در اين چهارچوب، با تحليل محتواي سياست تجاري و صنعتي چين و نيز برنامه عملياتي كمربند اقتصادي جاده ابريشم، نسبت آنان با يكديگر در قالب مؤلفه‌هاي زنجيره جهاني ارزش تبيين شده است. از اين منظر هدف كليدي چين از طراحي و پيشبرد اين طرح كلان، شكل‌دهي به يك زنجيره ارزش چين‌محور در محيط ژئواكونوميك اوراسيا و افریقا است. در يك سال اخير بيش از نيمي از پروژهاي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي چيني در اوراسيا و افریقا در قالب اين طرح تعريف شده و مورد حمايت دولت چين قرارگرفته است. ذکر این نکته ضروری است که كمربند اقتصادي جاده ابريشم در مسير اجرا با چالش‌هاي كليدي همچون رقابت‌هاي ژئوپولیتيك، توسعه نيافتگي فرايندهاي همگرايانه در بخش‌هاي مهمي از اوراسيا و ابهام در مورد نيات پنهان چين مواجه است.