مقاله


کد مقاله : 1396021210435002894

عنوان مقاله : بهره‌برداری داعش از فضای مجازی

نشریه شماره : 33 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 3239

فایل های مقاله : 920 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید عباس عراقچی araghchi@nimrooz.net - -
2 شاهین جوزانی کهن jozanikohanshahin@gmail.com - -

چکیده مقاله

درهم تنیدگی تروریسم با فضای مجازی موجب شکل‌گیری تروریسم پسامدرن شده است؛ به‌گونه‌اي كه گروه تروریستی داعش به عنوان مظهر هویت مقاومت‌گرای غیراصیل تلاش می‌کند با استفاده از امکانات فضای مجازی، در جهت غالب ساختن دیدگاه‌های منحرفانه خود اقدام نماید. سئوال مقاله حاضر آن است که مهمترین اهداف داعش از روی آوردن به فضای مجازی چه بوده است و فضای مجازی در ارتباط با داعش از چه منظری قابل تحلیل است؟ در پاسخ به این پرسش، نگارندگان معتقدند که داعش به عنوان گروه پيشامدرن در عرصه نظری و اعتقادی و تروریسم پسامدرن در فضای مجازی، از نظر عملکردی از ابزارهای ارتباطی و بسترهای چندرسانه‌ای به عنوان عاملی تسهیل‌کننده و کاتالیزور برای اثرگذاری بر مخاطب و جلب توجه و جذب نیرو و ایجاد شبکه‌ای از سلول‌های تروریستی در جهت تشکیل آنچه خلافت اسلامی می‌نامد، استفاده می‌کند. روش پژوهش در این مقاله روش تحلیلی و توصیفی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای است. این مقاله درصدد است که چگونگی بهره‌برداری داعش از بستر فضای مجازی و اهداف و مقاصد این گروه تروریستی را در چهارچوب نظری مارپیچ خشونت بررسی نماید. در پایان چنين نتيجه‌گيري مي‌شود كه با توجه به رو به افول بودن توان جذب کنندگی داعش براي جلب نيرو به سرزمين عراق و سوريه، اين گروه كوشش مي‌کند از راهبردهای رسانه‌ای خود در جهت گسترش هراس در ساير مناطق به جای عضوگيري براي گسترش سرزمینی در پيرامون خود استفاده نماید.