مقاله


کد مقاله : 139609041333455003507

عنوان مقاله : فرهنگ راهبردی و سیاست خارجی خاورمیانه‌ای روسیه

نشریه شماره : 34 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 452

فایل های مقاله : 565 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امیرمحمد حاجی‌یوسفی am-yousefi@sbu.ac.ir دانشیار دکترا
2 عباس ذوالفقاری ab_zolfaghari@sbu.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

فروپاشی شوروی و افول قدرت این کشور از سطح جهانی به سطح منطقه‌ای موجب شد تا نخبگان سیاسی این کشور در سیاست‌های خود تجدیدنظر کرده و عمده توجه خود را به منطقه خارج نزدیک متمرکز نمایند. سیاست منطقه‌ای روسیه در قبال منطقه خاورمیانه از جمله مواردی بود که دستخوش تغییرات گسترده شد و در حالی که در زمان شوروی این منطقه از جهات اصلی سیاست خارجی به شمار می‌رفت، در سیاست خارجی روسیه تقریبا به فراموشی سپرده شد. به قدرت رسیدن پوتین و نخبگان سیاسی حامی تفکرات وی در سال 2000، بار دیگر موجب توجه روسیه به منطقه راهبردی خاورمیانه شد، اما حوادث موسوم به بهار عربی را می‌توان نقطه عطفی در احیای سیاست خارجی خاورمیانه‌ای روسیه قلمداد کرد. سئوال اصلی مقاله این است که نقش مولفه‌های فرهنگ راهبردی در سیاست خاورمیانه‌ای جدید روسیه چیست؟ فرضیه نیز عبارت است از این که سیاست خاورمیانه‌ای جدید روسیه به صورت جدی از فرهنگ راهبردی این کشور متاثر بوده و درک روسیه از خود، برداشت نسبت به نظم جهانی، درک از تهدید و سبک خاص سیاست امنیتی این کشور از جمله پیشران‌های موثر بر سیاست جدید آن هستند که موجب شکل‌گیری چشم‌انداز بین‌المللی این کشور شده و راهبردها، اهداف کلان و عملیاتی سیاست جدید روسیه در خاورمیانه تابع محورهای این چشم‌انداز هستند. بر این اساس، فصل جدیدی از روابط روسیه با منطقه خاورمیانه را باید به انتظار نشست که مبتنی‌بر محورهای چشم‌انداز بین‌المللی مسکو خواهد بود.