مقاله


کد مقاله : 13970522930525004273

عنوان مقاله : حقابه هلمند و پیشینه آن

نشریه شماره : 36 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 128

فایل های مقاله : 825 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن خلیلی khalilim@um.ac.ir - -
2 صدیقه هاشمی csr11@csr.ir - -

چکیده مقاله

رودخانه‌های مرزی، ظرفیت تبدیل‌ به اختلاف و کشمکش در میان کشورها را دارا هستند. هلمندِ سرچشمه‌گرفته از افغانستان، پس از عبور از مرز، به هامون ایران می‌ریزد. از زمان تعیین مرزهای افغانستان و ایران، تقسیم آب هیرمند مسئله‌ساز بوده است. حکمیت‌های چندگانه نتوانست اختلافات را حل نماید. در معاهده 1351، افغانستان موظف شد 26 متر مکعب در ثانیه، آب به ایران بدهد و از هرگونه اقدامی‌‌که موجب قطع حقابه ایران ‌شود، خودداری کند. اما، هنوز اختلاف بر سر نحوه تقسیم آب، باقی است. دلایل تداوم اختلافات بر سر بهره‌برداری از آب هیرمند، علی‌رغم وجود توافق‌نامه‌های رسمی، پرسش اصلی است. مجموعه‌ای از عوامل تاریخی، جغرافیایی و عناصر منطقه‌ای و بین‌المللی، عمدتا غیرارادی در تداوم مسئله دخیل است. روش پژوهش، آمیزه‌ای از پژوهش تاریخی، اسنادی و میدانی است.