مقاله


کد مقاله : 13970522934355004274

عنوان مقاله : بحران سوریه براساس نظریه مکعب بحران

نشریه شماره : 36 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 167

فایل های مقاله : 1.01 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی امیدی aliomidi@ase.ac.ir - -
2 زهرا آقامحمدی zmohammadi45@gmail.com دانشجو دکترا

چکیده مقاله

سوریه به عنوان یکی از مراکز ثقل ژئوپلیتیک خاورمیانه در حال حاضر (2017)، وارد هفتمین سال بحران و درگیری شده است. ثبات و امنیت در این کشور توسط خشونت، آوارگی در سطح وسیع، فرقه‌گرایی، افراط‌گرایی برخی از گروه‌ها به ویژه داعش، تقسیم اراضی و فروپاشی مهم‌ترین زیرساخت‌ها از بین رفته است و یک بحران بشردوستانه نه تنها در منطقه بلکه در کل جهان را رقم زده است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که بحران سوریه هم اکنون در کدام نوع مرحله بحران قراردارد و نوع و ماهیت بحران کنونی آن چیست؟ در این مقاله براساس مدل مکعب بحران اینگونه استدلال می‌شود که ناکارآمدی در مدیریت بحران در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، تبعات قابل توجهی بر سوریه و منطقه و حتی سطح بین‌المللی داشته است و با عدم مدیریت آن در سطح ملی یعنی نقطه C، بحران به ترتیب به نقاط D و B سرایت پیدا نمود و باعث تبدیل بحران امنیتی به جنگ داخلی و دخالت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و نقطه A به عنوان بحرانی‌ترین مرحله هر بحرانی انجامید. ایران، روسیه و ایالات متحده امریکا به عنوان سه بازیگر مهم و کلیدی در این درگیری با دستیابی به توافق بین خود خواهند توانست با راه‌حل برد-برد از ادامه افسارگسیختگی بحران جلوگیری نمایند. ولی واقعیت این است که تئوری مکعب بحران می‌گوید حتی اگر جنگ در سوریه مهار شود پس‌لرزه‌های جنگ تا سال‌ها ادامه خواهد داشت.