مقاله


کد مقاله : 13970522942335004277

عنوان مقاله : امریکا و آسیای مرکزی در دوران اوباما

نشریه شماره : 36 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 149

فایل های مقاله : 522 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا کوهکن koohkan@atu.ac.ir - -
2 آذین صحابی azinsahabi2011@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امریکا در جایگاه هژمون نظام بین‌الملل پس از فروپاشی شوروی، به طور جدی در آسیای مرکزی حضور یافته و اهداف متعدد خود را براساس لیبرالیسم به‌عنوان استراتژی کلان سیاست خارجی خود در این منطقه دنبال کرده و روسای جمهوری مختلف این کشور بنا به مقتضیات زمان، برای دستیابی به مجموعه‌ای از اهداف یکسان، از ابزارها و روش‌های متناسبی بهره گرفته‌اند. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما براساس کدام رویکرد از استراتژی کلان لیبرالیسم، اهداف و منافع خود را در آسیای مرکزی پیگیری کرده تا هژمون جهانی امریکا حفظ و تقویت شود. در پاسخ به این پرسش باید گفت بررسی رفتارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی تیم اوباما نسبت به این منطقه نشان می‌دهد واشینگتن با توجه به ساختار هژمونیک نظام بین‌الملل و ایمنی آن برای امریکا در زمان ورود اوباما به کاخ سفید، رویکرد «تدافعی» را از لیبرالیسم در پیش گرفته و با بهره‌گیری از سازوکارهای جمعی و نهادهای بین‌المللی، تلاش کرده با رویکردی چندجانبه‌گرا اهداف خود را در آسیای مرکزی محقق کند.