مقاله


کد مقاله : 139808115004209

عنوان مقاله : تأثیر سیاست انرژی آمریکا بر نقش و جایگاه اوپک در بازار جهانی انرژی

نشریه شماره : 38 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 111

فایل های مقاله : 819 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرزاد رستمی f.rostami1361@gmail.com استادیار دکترا
2 فرشته بهرامی پور bahramipoor1373@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

اوپک به عنوان مهم ترین سازمان بین المللی صادرکننده نفت، همواره نقش مهمی در بازار انژري جهانی داشته، لیکن تحت تأثیر متغیرهاي مختلفی از جمله سیاست¬هاي انرژي کشورهاي تولیدکننده غیر عضو همچون ایالات متحده بوده است. ازجمله چالش‌هایی که اوپک در دوران حیات خود همواره با آن دست‌به‌گریبان بوده است، سیاست قدرت‌های بزرگ و به‌طور خاص سیاست انرژی کشورهای غیر عضو اوپک است. آمریکا یکی از این قدرت¬ها است که رویکرد هژمونیک آن به منابع نفت و گاز خود، تهدیدات و محدودیت‌هایی را فراروی اوپک در دستیابی به اهداف تعیین‌شده این سازمان قرار داده است. پرسش اصلی پژوهش این است که سیاست‌های انرژی آمریکا چه تأثیری بر جایگاه اوپک در بازار انرژی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، فرضیه ذیل به سنجش گذاشته شده است: رویکرد هژمونیک گرایی آمریکا به ظرفیت‌های انرژی خود، زمینه تنزل جایگاه و نقش حاشیه¬ای اوپک در بازار جهانی انرژی را فراهم ساخته است. فرضیه حاضر در چارچوب مضامین و مفروضات نظریه ثبات هژمونیک در آراء کسانی چون رابرت گیلپین و کیندلبرگر مورد واکاوی قرار می‌گیرد.