مقاله


کد مقاله : 139808115004213

عنوان مقاله : زمینه¬ها و موانع هویت¬بنیاد همکاری جمهوری اسلامی ایران با احزاب و جنبش¬های اسلام¬گرای سنی (مطالعه موردی اخوان المسلمین مصر و عدالت و توسعه ترکیه)

نشریه شماره : 38 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 308

فایل های مقاله : 597 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابوذر گوهری مقدم gohari@isu.ac.ir استادیار دکترا
2 محمد اسلامی مجد majd1372@elenoon.ir دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

جمهوری اسلامی ایران به‌مثابه نظامی مبتنی بر اسلام¬ سیاسی، وحدت مسلمانان را از آرمان‌های خود می¬داند. ماهیت و آرمان مزبور، همکاری با گروه‌های اسلام‌گرا را به¬سان‌ سیاستی اولویت‌دار، بایسته می‌سازد؛ اما همکاری در صحنه واقعی روابط بین¬الملل با چالش‌هایی مواجه است. مسئله این پژوهش، شناخت زمینه‌ها و موانع این همکاری است. در این راستا، جنبش اخوان¬المسلمین مصر و حزب عدالت-وتوسعه به‌عنوان موارد مطالعاتی انتخاب شده‌اند. اهمیت و ضرورت این پژوهش، در ژرفابخشی به نظروعمل حوزه سیاست‌گذاری ارتباط با جریان‌های اسلام‌گرا نهفته است. پرسش اصلی آن است که زمينه‌ها و موانع همکاري جمهوري اسلامي ايران با اخوان¬المسلمين مصر و عدالت¬وتوسعه چيست؟ با گزینش نظریه سازه‌انگاری؛ به‌عنوان چارچوب نظری، زمینه‌ها و موانع همکاری جمهوری اسلامی با موارد مطالعاتی در سطح کارگزاری- با تأکید بر مقوله هویت- موردبررسی قرارگرفته‌اند. داده‌ها با روش کتابخانه‌ای گردآوری شده و با کاربست روش تطبیقی تجزیه‌وتحلیل شده‌اند. بر اساس یافته‌ها، زمینه‌های همکاری جمهوری اسلامی و اخوان، مبتنی بر اشتراکات در هویت‌های نوعی و نقشی دو بازیگر؛ شامل اسلام‌گرایی، حمایت از مستضعفان و مسلمانان و مقابله با مستکبران و بیگانگان است، موانع همکاری دو بازیگر نیز ناشی از نبود هویت جمعی مشترک است. در همکاری جمهوری اسلامی و حزب عدالت و توسعه، موانع بر زمینه‌ها فزونی دارد و ناسازگاری در هویت مبتنی بر نقش دو بازیگر - برتری منطقه‌ای برای ایران و دولت مرکزی برای آک¬پارتی- و هویت جمعی دو طرف – مقاومت برای جمهوری اسلامی و عثمانی گرایی برای آک¬پارتی- بر سازگاری در مؤلفه هویتی مردم‌سالاری – نوعی برای جمهوری اسلامی و پیکروار برای آک¬پارتی – فزونی دارد.