مقاله


کد مقاله : 139811275014756

عنوان مقاله : راهبرد آمریکا در منطقه ایندوپاسیفیک و تأثیر آن بر روابط هند و چین

نشریه شماره : 39 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 141

فایل های مقاله : 437 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید جمشیدی Saeid_jam2009@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمدرضا دهشیری mohammadreza_dehshiri@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

این مقاله با بهره‌گیری از نظریه ثبات هژمونیک درصدد پاسخگویی به این پرسش بوده است که «راهبرد آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 چگونه بر مناسبات دو کشور هند و چین اثر گذاشته است». نویسندگان با روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه را مورد آزمون قرار داده‌اند که ایالات متحده آمریکا از رهگذر بالا بردن وزنه هند در منطقه ایندوپاسیفیک و تلاش برای مهار چین درصدد تداوم هژمونی خود در این منطقه برآمده است؛ زیرا باور داشته که چین تهدیدی نزدیک و هند تهدیدی دوردست به شمار می‌رود. ‌بر این اساس و با این اندیشه که هند به‌عنوان قدرت متوسط در آینده ظرفیت به چالش کشیدن منافع آمریکا را در منطقه مزبور ندارد، درصدد کنترل چین از طریق تقویت هند برآمده است. نگارندگان این مقاله ضمن تبیین نظریه ثبات هژمونیک و تشریح سیاست آمریکا در منطقه ایندوپاسیفیک به تجزیه‌وتحلیل تأثیر آن بر سیاست‌ها و مناسبات هند و چین پرداخته‌اند.