مقاله


کد مقاله : 139903185015118

عنوان مقاله : راهبردهای آمریكا در راستای هوشمندسازی تحریم‌ها علیه ایران و ارائه راهکارهای مقابله؛ با تأكید بر روابط مالی و بانكی بین‌المللی

نشریه شماره : 40 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 340

فایل های مقاله : 826 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدي رزم آهنگ mehdi.razm@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

تحریم‌های اقتصادی آمریكا به‌مثابه سلاحی نامتعارف در جنگ اقتصادی، امنیت اقتصادی ایران را نشانه رفته است. آمریكا علاوه بر وضع تحریم علیه حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران، همواره درصدد هوشمندسازی و افزایش كارآمدی این تحریم‌ها بوده است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به دو پرسش اساسی است: 1- راهبردهای آمریکا برای هوشمندسازی تحریم‌ها علیه ایران چیست؟ 2- مواجهه نامتقارن ایران با هدف کاهش کارآمدی تحریم‌های آمریکا شامل چه راهکارهایی است؟ نوآوری پژوهش حاضر در این است که موضوع هوشمندسازی و کارآمدسازی تحریم‌ها علیه ایران تاکنون در پژوهش‌های داخلی بررسی نشده است. روش پژوهش، تحلیلی بوده و جمع‌آوری اطلاعات با مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داده است كه راهبردهای آمریكا برای کارآمدسازی تحریم‌ها عبارت‌اند از: تمركز بر تحریم اشخاص و نهادها و درج نام آن‌ها در لیست تحریم؛ تمركز گسترده بر شناخت ذی‌نفع نهایی و توصیه به شرکت‌ها برای اعمال حداكثر سختگیری؛ حركت آمریكا در جهت درهم‌تنیده كردن تحریم‌های هسته‌ای و تروریستی؛ استفاده از ظرفیت اندیشكده‌ها برای شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و سرانجام استفاده مقامات آمریكا از گفت‌وگوهای چهره به چهره برای متقاعد كردن كشورها و شرکت‌های بزرگ نسبت به عدم تعامل با ایران. در مقابل اگرچه ایران توانایی مواجهه متقارن با این ابزارها را ندارد، اتخاذ راهبردهایی برای مقاومت و متنوع‌سازی ابزارهای نقل‌وانتقال وجوه می‌تواند تا حد زیادی، كارآمدی تحریم‌های آمریكا را كاهش دهد و برای این مقصود می‌توان در سه حوزه زیر پیشنهادهایی را ارائه کرد: 1- پیام‌رسان مالی بین‌المللی؛ 2- بستر بانکداری بین کشوری؛ 3- روابط کارگزاری.