مقاله


کد مقاله : 139903185015120

عنوان مقاله : روندپژوهی الگوی رفتاری فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد (2019- 1945)

نشریه شماره : 40 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 349

فایل های مقاله : 953 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 وحید ذوالفقاری zolfaghari.vahid@gmail.com مدرس دکترا

چکیده مقاله

ناسازگاری نظم جهان یالتایی با درک فرانسه و تلاش برای تفوق بر نظام مسلط بر اساس منطق الیگارشی بین‌المللی در عصر جنگ سرد و بازیگری موازنه‌ساز در عصر پساجنگ سرد اهتمام اصلی پاریس تلقی می‌شود. به بیان دیگر، گذار از مقدس‌سازی گسترده، عقلانیت ایدئولوژیک و گلیسم تهاجمی عصر جنگ سرد به‌سوی پراگماتیسم، دیپلماسی تعدیل منازعه و موازنه‌سازی، دگردیسی‌هایی در رفتار رأی‌دهی فرانسه در شورای امنیت ایجاد کرد. چنین چرخشی ناشی از بسترمندی و زمینه پروردگی گلیسم فرانسوی بود. بر این اساس پرسش از منطق رفتار رأی‌دهی فرانسه در شورای امنیت، اهتمام اصلی پژوهش جاری بوده است. پایداری اهداف استراتژیک و چرخش تاکتیکی دکترین مسلط رفتاری پاریس تلقی شده و در واقع، دستیابی به موقعیت و پرستیژ بین‌المللی و تبدیل شدن به بازیگر متنفذ در عرصه جهانی بر اساس سه اصل «استقلال»، «کنش‌گرایی» و «حضور بین‌المللی» فرضیه اصلی این تحقیق بوده است. برآورد رفتار رأی‌دهی نیازمند تبیین سطوح خرد، میانی و کلان سیاست خارجی پاریس بوده و پژوهش حاضر با روش‌شناسی تحلیلی- تطبیقی و بر اساس تز تغییر قدرت و موازنه قوا به آزمون فرضیه تحقیق پرداخته است.