اهداف و چشم انداز


هدف از انتشار فصل‌نامه روابط خارجی، بسترسازی پژوهشی به منظور شناخت دقیق‌تری از سیاست‌ خارجی و روابط بین الملل است. از این رو، مقاله‌‌ها با رویکرد بین‌رشته‌ای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، سیاست گذاری، روابط بین‌الملل، محیط زیست، فناوری‌های نو، حقوقی و قضایی و ... که ماهیت پژوهشی اصیل و بدیع داشته باشند، برای بررسی و چاپ احتمالی پذیرفته می‌شوند.