اخبار نشریه

انتشار شماره 40 فصلنامه روابط خارجی (زمستان 1397)

به اطلاع مخاطبان و نویسندگان فصلنامه روابط خارجی می رساند که شماره 40 فصلنامه روابط خارجی (زمستان 1397) منتشر شد. مقالات این شماره به ترتیب چاپ به شرح ذیل می باشد:

 راهبردهای آمریكا در راستای هوشمندسازی تحریم‌ها علیه ایران و ارائه راهکارهای مقابله؛ با تأكید بر روابط مالی و بانكی بین‌المللی - نوشته مهدی رزم‌آهنگ/ 5

 نظم نوین جهانی و تحول در منطقه‌گرایی جدید - نوشته مـظفـر حسنوند و مهدی اسفندیاری/ 39

 روندپژوهی الگوی رفتاری فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد (2019- 1945) - نوشته وحید ذوالفقاری/ 71

 سیاست خاورمیانه‌ای بریتانیا در دوره پسابرگزیتمطالعه موردی: خلیج‌فارس - نوشته علی محمدیان و احمد نقیب‌زاده/ 101

 روندهای الگویی سیاست خارجی امارات‌ متحده عربی از 2017-1971 - نوشته علی آدمی و رامین بخشی/ 143

 تحول در سیاست خارجی و نقش جهانی آمریکا از منطق بین‌الملل‌گرایی لیبرال به نئومرکانتیلیسم - نوشته الهام رسولی ثانی آبادی و سحر براتی/ 169

 مخاطبان محترم فصلنامه برای مطالعه مقالات به آرشیو فصلنامه به آدرس http://frqjournal.csr.ir/current مراجعه نمایند.