درک سیاست خارجی ایران

نویسنده

چکیده

اهمیت روزافزون ایران در عرصه‌های بین‌المللی در کنار جایگاه بی‌مانند منطقه‌ای آن باعث شده تا بسیاری از محققان و اندیشمندان غربی بر شناخت دقیق ایران از سوی طرفهای غربی به ویژه آمریکا تأکید کنند. در این مقاله نویسنده تأکید دارد که آمریکا نیازمند درک مناسبی از سیاست خارجی ایران است که از حس شدید استقلال‌طلبی و فرهنگ مقاومت در برابر زور و سلطه از سوی قدرت‌های بیگانه ریشه می‌گیرد. از طرف دیگر، حافظه تاریخی مردم ایران برخی حقارتهای معاصری را که از طرف کشورهای غربی و به ویژه آمریکا به آن تحمیل شد را به یاد می‌آورد. از این رو، در هر نوع مذاکره‌ای با آمریکا، ایران هیچگونه فشار یا تهدید را نمی‌پذیرد و تنها در صورت وجود احترام حاضر به مذاکره است. همچنین آمریکا باید مشروعیت انقلاب اسلامی و منافع ملی ایران را به رسمیت بشناسد و ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از قدرت ایران در خاورمیانه داشته باشد. دولت آمریکا باید اتکای خود بر سیاست مهار و تحریم که موجب تضعیف حکومت نشده بلکه به شدت به مردم ایران که آمریکا ادعای حمایت از آنان را دارد لطمه وارد ساخته را مورد تجدیدنظر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -