سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: قابلیت و امکان تغییر

نویسنده

چکیده

یکی از موضوعات مورد توجه در هر کشوری بررسی تغییر و تحول در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست خارجی است که با توجه به میزان اهمیت و قدرت یک کشور تأثیرات منطقه‌ای و جهانی خاص خود را دارد. در این رابطه در ایران نیز در مقاطع گوناگون، موضوع تغییر در سیاست خارجی به ویژه در مورد موضوعات حساسی همچون روابط ایران و آمریکا، همواره مورد توجه بوده است. مقاله حاضر بر آن است تا با ذکر مصادیقی از ایران و دیگر کشورها به پاسخگویی به این مسئله بپردازد که آیا تغییر در سیاست خارجی ایران نیز ممکن است. در این رابطه با بررسی ساختار داخلی ایران و اصول سیاسی کشور تأکید شده که به چهار دلیل عدم اتصال سیاست خارجی به نظام اقتصادی، ماهیت عقیدتی قدرت در نظام سیاسی، حفظ سیاست خارجی موجود با توجه به حاکمیت موجود و اتصال مشروعیت و امنیت ملی به سیاست خارجی نمی‌توان تغییری را در روند کنونی سیاست خارجی ایران انتظار داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -