نقد و بررسی کتاب

نویسندگان

چکیده

کتاب «مجموعه مقالات سیاست خارجی توسعه‌گرا»، حاصل برپایی کنفرانس ملی «چشم انداز بیست ساله و الزامات سیاست خارجی توسعه‌گرا» است که توسط معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به چاپ رسیده است. ایده مرکزی این کنفرانس که در محتوای کتاب مذکور نیز به‌وضوح دیده می‌شود، معرفی و تبیین این موضوع است که برای تحقق اهداف چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ١٤٠٤ علاوه بر طراحی سیاست‌ها و برنامه‌های خاص داخلی، ضرورتاً نیازمند یک سیاست خارجی هماهنگ با اهداف توسعه برونگرایانه چشم‌انداز هستیم. این سیاست خارجی که در کتاب حاضر از آن با عنوان «سیاست خارجی توسعه‌گرا» یاد شده است، جهت اجرایی شدن نیازمند الزاماتی است تا در راستای اهداف چشم‌انداز قرار گیرد. بر این اساس کتاب سیاست خارجی توسعه‌گرا با گردآوری مجموعه مقالات اساتید و صاحبنظران حوزه مطالعات روابط بین‌الملل، علوم سیاسی، اقتصاد و سیاست خارجی، تلاش کرده است تا در وهله اول با نگاهی موشکافانه به تبیین «سیاست خارجی توسعه‌گرا» بپردازد و در وهله بعد «الزامات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی» سیاست خارجی را مشخص کند.

عنوان مقاله [English]

-