بررسی عملکرد اتحادیه اروپا در چهارچوب موافقتنامه‌های تجاری مشروط به حمایت از حقوق بشر

نویسندگان

چکیده

اتحادیه اروپا مدعی است که به کارگیری شروط حقوق بشر در موافقتنامه‌های تجاری، در جهت حمایت از مفهوم حقوق بشر، حائز اهمیت است. در این راستا اتحادیه اروپا در غالب موافقتنامه‌های تجاری منعقده با سایر کشورها که عمدتاً شامل کشورهای در حال توسعه است، شروط رعایت موازین حقوق بشر را درج نموده است. عدم رعایت توافق، تعلیق و تدابیر محدودکننده موافقتنامه را در پی خواهد داشت. در پژوهش حاضر، هدف بررسی عملکرد اتحادیه اروپا جهت حمایت از حقوق بشر براساس روش‌های اتخاذ شده این اتحادیه است. همچنین میزان قابلیت و اثرگذاری آن در پیشرفت و بهبود وضعیت حقوق بشر مورد توجه قرارگرفته است. سئوالات مطروحه بر این اساس است: موافقتنامه‌های تجاری مذکور به چه میزان می‌توانند در حمایت ازحـقوق بشر مـؤثر باشند؟ آیا اساساً این طیف از موافقتنامه‌ها می‌توانند به مبـاحث حـقوق بشری بپردازند؟ کشورهای طرف پیمان به چه میزان از انعقاد چنین موافقتنامه‌هایی رضایت دارند؟ به واسطه نتایج حاصل از تحقیق حاضر، کشورهایی که در حال انعقاد موافقتنامه‌ تجاری هستند، می‌توانند نسبت به شرایط جدیدی که در حوزه تجارت بین‌الملل ایجاد شده آگاهی یابند و بنا به اطلاعات دریافتی و مقایسه آن با شرایط و موقعیت خود بتوانند تجزیه و تحلیل مناسبی بنمایند. لذا با در نظر گرفتن مصالح خود از شرط حمایت از حقوق بشر در انعقاد موافقتنامه استفاده نمایند و با دقت نظر بیشتری تصمیم به رد و یا قبول موافقتنامه بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Performance of the European Union on Trade Agreements Containing Human Rights Clause