بررسی فعالیت‌های کنگره 116 و نقش آن در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

تقابل‌های جمهوری اسلامی ایران و آمریکا پس از انقلاب اسلامی دارای فراز و فرودهای فراوانی بوده که در دهه پنجم انقلاب با به قدرت رسیدن دولت ترامپ تشدید شد. در همین راستا کنگره آمریکا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان ساختار قدرت از طریق قانون‌گذاری و نظارت نقش غیرقابل انکاری را در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران در طی چهل سال اخیر ایفا کرده است. هدف این مقاله بررسی اقدامات یکصدوشانزدهمین کنگره ایالات‌متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در سیاست خارجی آمریکا است. بررسی‌های انجام شده حکایت از آن دارد که کنگره یکصدوشانزدهم تحت تأثیر نفوذ گسترده لابی‌های صهیونیستی فعالیت‌های تقنینی و نظارتی فراوانی را علیه جمهوری اسلامی ایران و کنترل عناصر قدرت آن از جمله توانایی‌های هسته‌ای و موشکی و قدرت منطقه‌ای ساماندهی کرد. با این وجود اقدامات کنگره در سال دوم فعالیت آن با اوج‌گیری تنش‌ها در منطقه به ویژه پس از ترور سردار سلیمانی و حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد، به کنترل سیاست‌های جنگ افروزانه دولت ترامپ با هدف پیشگیری از حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران معطوف گردید. شاخص‌ترین اقدامات کنگره یکصدوشانزدهم اعم از یک لایحه و قطعنامه مشترک در همین رابطه انجام پذیرفته است. به نظر می‌رسد با وجود اقدامات متقابل دولت ترامپ برای بی‌اثر کردن قطعنامه مصوب کنگره، فعالیت‌های کنگره یکصدوشانزدهم یکی از مؤلفه‌های مؤثر در پیشگیری از ایجاد یک جنگ تمام عیار علیه ایران بوده است.

کلیدواژه‌ها


 • امام‌جمعه‌‌زاده، سید جواد و مجتبی بابایی (1394). «نقش اتاق‌های فکر در اعمال تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران». فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل. س8. ش32.
 • بی زولیک، رابرت (1379). «کنگره و سیاست‌گذاری خارجی ایالات‌متحده آمریکا». ترجمه:امیر مسعود اجتهادی. فصلنامه سیاست خارجی. س4. ش1.
 • دهشیار، حسین (1383). «کنگره و ماهیت سیاست خارجی آمریکا». فصلنامه مطالعات منطقه‌ای: اسرائیل شناسی - آمریکا شناسی. س5.‌ ش3.
 • مرادی، حسین و حسین دهشیار (1396). «نقش کنگره ایالات‌متحده در وضع تحریم‌ها علیه ایران». فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. ش33.
 • موسوی، سید محمدعلی؛ کدخدایی، الهام و فاطمه شفیعی سروستانی (1390). «مدل‌سازی روند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایالات‌متحده آمریکا». «فصلنامه سیاست خارجی». س3. ش2.
 • نعیمی ارفع، بهمن (1382). «تعامل کنگره و رئیس‌جمهور در سیاست خارجی آمریکا». فصلنامه مطالعات منطقه‌ای: اسرائیل شناسی _ آمریکا شناسی. س5. ش1.
 • ـــــــــــــــــــــــ (1382). «ساختار سیاست خارجی آمریکا: کنگره و رئیس‌جمهور». فصلنامه مطالعات منطقه‌ای س4. ش3.
 • ــــــــــــــ (1383). «اثرگذاری کنگره بر سیاست خارجی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه مطالعات منطقه‌ای: اسرائیل شناسی _ آمریکا شناسی. س5. ش2.
 • Bykowicz, A. & julie , N. (2019) Pro-Israel Group Lobbies for U.S. Aid, Funds Congressional Trips , 14 feb 2019 from : https://www.wsj.com/articles/ pro-israel-group-lobbies-for-u-s-aid-funds-congressional-trips-11550174834
 • Curtis,H. & Glenn,E. (2008) Iran:a country study, Fifth Edition, First Printing, federal reseach division library of congress, area handbook series, February 25, 2020United States Senate Committee on Armed Services, from: https://www.armed-services.senate.gov/
 • Hasan Mehdi (2020) Rep. Eliot Engel’s Positions on Foreign Policy Are Hawkish and Shameful, 19 June 2020, from: https://theintercept.com/ 2020/06/19/ eliot- engel-foreign-policy-israel/https://www.Jewish political guide. com/https://www.skoposlabs.com/
 • Hudiburg Jane A (2020) Bills, Resolutions, Nominations, and Treaties: Characteristics and Examples of Use, Congressional Research Service, R46603 from https://crsreports.congress.gov
 • Katzman, K. (2019). Iran: Internal politics and US Policy and options. CRS Reports RL32048. Washington, DC: Congressional Research Service, from:https://crsreports.congress.gov, RL 32048
 • Manning, J. E. (2020). Membership of the 116th Congress: A profile, Congressional Research Service, from: https://crsreports.congress.gov, R 45583
 • Martin Kate (2020) Congress Speaks: Trump Currently Has No Authority to Launch War with Iran, 25 February 2020, from: https://www. justsecurity. org/ 68832/ congress-speaks-trump-currently-has-no-authority- to-launch-war-with-iran/
 •  SHRM and CMF (2013) Life in Congress:The Member Perspective, A Joint Research Report by the Congressional Management Foundation and the Society for Human Resource Management, from:https://www.congressfoundation.org/storage/documents/CMF_Pubs/life-in-congress-the-member-perspective.pdf
 • Tracking the United States Congress, from:https://www.govtrack.us/
 • United States Congress, from: https://www.congress.gov/
 • United States House Committee on Foreign Affairs, from: https://foreignaffairs. house.gov/
 • United States Senate Committee on Foreign Relations, from: https://www. foreign. senate.gov/
 • United States Senate, from:https://www.senate.gov/
 • Valerie Heitshusen (2018) Introduction to the Legislative Process in the U.S. Congress,Congressional Research Service, from: https://crsreports. congress .gov,R 42843
 • Welsh, M, & SWEET, E. (2008). An Overview of the Development of US Congressional Committees. Law Librarians Society of Washington, DC, July, from: http://www.llsdc.org/.