انرژی هسته ‏ای ایران، حمایت مردمی و کسب افتخار در روابط بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین‌الملل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی این دیدگاه متفاوت می‏پردازد که اعمال افتخارآمیز‏ در تحلیل‏‏‏های روابط بین‌‌الملل‏ چندان مورد توجه قرار نگرفته است و انرژی هسته‏ای ایران و دستیابی دانشمندان جوان ایرانی به این دانش به‌ویژه‏ زمانی که ایران تحت تحریم‏‏‏های سنگین بوده است مایه افتخار این کشور در صحنۀ ملی، بین‌المللی ‏و جهان اسلام شده است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که «چگونه دستیابی به انرژی هسته‏ای موجب افتخار ایران در سطح بین‌المللی ‏و جهان اسلام شده است؟» بر اساس فرضیه پژوهش، حمایت اکثریت مردمی از دولت و دانشمندان هسته‏ای برای دستیابی به انرژی هسته‏ای باعث افتخار در سطح ملی و بین‌المللی ‏شده است. این مقاله از تئوری «برنت استیل» در زمینه اعمال افتخارآمیز و تثبیت هویت فردی و اجتماعی بهره می‏گیرد. نتایج این مقاله نشان دهنده این است که دولت و ملت ایران انرژی هسته‏ای صلح‌آمیز را حق مسلم خود می‏دانند و با دستیابی به این تکنولوژی، افتخار بین‌المللی ‏را نصیب خود کرده‏اند، اما افتخار و تنش در روابط بین‌‌الملل‏ در کنار یکدیگر قرار دارند و آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‏‏‏های گسترده‏ای را علیه ایران وضع کرده‌اند، درحالی‌که ایران با مقاومت به افتخار دست پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها