آخرین شماره


شماره 1 سال 9
بهار 1396
دانلود فایل

1 - روابط خارجی ایران و کره‌جنوبی ( DOI : 0)
( اجانگ کیم - محمدجعفر جوادی ارجمند )
2 - رسانه، سیاست خارجی و اجماع‌سازی در برنامه هسته‌ای ایران: مطالعه‌ای تطبیقی ( DOI : 0)
( افسانه احدی - علی دارابی )
3 - تحریم‌های غرب علیه روسیه ( DOI : 0)
( سيد علي روحاني - احسان نمازي )
4 - سازوکارهای مقابله با قانون محدودیت مصونیت دولت خارجی امریکا ( DOI : 0)
( منوچهر توسلی نائینی - نادیا عطاران )
5 - بهره‌برداری داعش از فضای مجازی ( DOI : 0)
( سید عباس عراقچی - شاهین جوزانی کهن )
6 - جهانی‌شدن اقتصاد و ثبات رژیم‌های سیاسی در خاورمیانه عربی ( DOI : 0)
( سهراب شهابی - فهیمه عباسی )