آخرین شماره


شماره 1 سال 7
بهار 1394
دانلود فایل

1 - سنجش تاثیر و کارایی تحریم‌ها: مورد تحریم‌های اتحادیه اروپایی علیه روسیه ( DOI : 0)
( رکسانا نیکنامی )
2 - رژیم تحریم‌های بین‌المللی: بنیان‌ها، فرایندهای تصمیم‌ساز، نهادهای مجری و سنجش کارایی ( DOI : 0)
( سیدکاظم سجادپور - فرهاد وکیلی )
3 - تاثیر جهانی‌شدن بر معمای امنیتی جمهوری اسلامی ایران ( DOI : 0)
( محمدرضا دهشیری - سیدمحمدحسین حسینی )
4 - رویکردهای چهارگانه تجزیه و تحلیل سیاست خارجی: مورد دولت یازدهم ( DOI : 0)
( الهام رسولی ثانی‌آبادی )
5 - رقابت قدرت‌های منطقه‌ای در عراق ( DOI : 0)
( سید امیر نیاکوئی - سجاد مرادی کلارده )
6 - فدرالیسم و فرهنگ سیاسی در عراق ( DOI : 0)
( خلیل‌الله سردارنیا - محمد زارع مهرآبادی )
7 - برآمدن داعش در خاورمیانه:تحلیل جامعه شناختانه ( DOI : 0)
( محمد سالار کسرایی - سعیده داوری مقدم )