آخرین شماره


شماره 4 سال 2
زمستان 1389
دانلود فایل

1 - اكو و توسعه ايران ( DOI : 0)
( سهراب شهابی - محمدحسن شیخ الاسلامی )
2 - تحریم علیه جمهوری اسلامی: جایگزین جنگ تا مولفه اصلی مهار ( DOI : 0)
( مصطفی زهرانی )
3 - هویت و غیریت در زمان شکل گیری کشور ایران از منظر شاهنامه: دیدگاه انسان¬باورانه ایرانی در سیاست خارجی ( DOI : 0)
( فرهاد عطایی - مجید بهستانی )
4 - سیاست جغرافیایی و توسعه‌طلبی: شهرک‌سازی در اراضی اشغالی ( DOI : 0)
( سیدکاظم سجادپور - سید روح‌الله حاج زرگرباشی - حسين آجورلو )
5 - نقش آمریکا در نوسانات قیمت نفت بعد از 2001 ( DOI : 0)
( حسین پوراحمدی - زينب صدوقي )
6 - جهان سوم¬گرایی در نظام بین¬الملل ( DOI : 0)
( رضا سیمبر - ارسلان قربانی )
7 - درك روابط بين‌الملل؛ رويكردي قرآني ( DOI : 0)
( اصغر افتخاري )
8 - دین و روابط بین‌الملل؛ یک نگاه انتقادی ( DOI : 0)
( سید جواد طاهایی )
9 - نظريه موازنه قدرت والتز: نقد و بررسي کارآمدی آن در عصر حاضر ( DOI : 0)
( بهاره سازمند - ابوالفضل عظیمی - علی‌اکبر نظری )