آخرین شماره


شماره 2 سال 8
تابستان 1395
دانلود فایل

1 - کودتای نافرجام ترکیه؛ پیامدهای راهبردی و چشم‌انداز ( DOI : 0)
( ولی گل‌محمدی )
2 - ماهیت تحلیل در سیاست‌خارجی ( DOI : 0)
( سید جواد طاهایی )
3 - تهدید غرب، برداشت روسیه و بحران اوکراین ( DOI : 0)
( سیدجلال دهقانی فیروز آبادی - منوچهر مرادی )
4 - مهاجرت و رادیکالیسم دراتحادیه اروپا ( DOI : 0)
( مهدی محمدنیا )
5 - کانادا در کشاکش قبض و بسط سیاست خارجی ( DOI : 0)
( مسعود اسلامی )
6 - روابط ایران و هند: تحلیلی بر یک مشارکت استراتژیک ناتمام ( DOI : 0)
( محمد سلطانی نژاد )
7 - امکان کاربرد الگوی تنش‌زدایی امریکا- چین در روابط ایران و امریکا ( DOI : 0)
( محمد حسین جمشیدی - جلیل بیات )
8 - معمای هسته‌ای ایران و سنجش منطق سیاسی بازیگران ( DOI : 0)
( وحید ذوالفقاری - علی‌اکبر جعفری (نویسنده مسئول) )