آخرین شماره


شماره 3 سال 10
پاییز 1397
دانلود فایل

1 - پویش قدرت در نظم‌های منطقه‌ای و راهبرد امنیتی دولت متحد منطقه‌ای: مطالعه موردی راهبرد امنیت ملی رژیم صهیونیستی در جنگ داخلی سوریه 2019-2012 ( DOI : 0)
( فرهاد قاسمی - امیر عباسی خوشکار )
2 - راهبرد آمریکا در منطقه ایندوپاسیفیک و تأثیر آن بر روابط هند و چین ( DOI : 0)
( سعید جمشیدی - محمدرضا دهشیری )
3 - رقابت چابهار و گوادر: از تصور تا واقعیت ( DOI : 0)
( زهرا توحیدی - سیدعلی طباطبایی‌پناه )
4 - بررسی مقایسه‌ای رویکرد سیاست خارجی آمریکا در دوران اوباما و ترامپ در منطقه آسیای شرقی ( DOI : 0)
( شایان جوزانی کهن - شاهین جوزانی کهن )
5 - خاورمیانه پساداعش؛ کاهش یا استمرار خشونت‌های بنیادگرا ( DOI : 0)
( خلیل‌الله سردارنیا - رسول صفی‌زاده )
6 - چالش‌های اساسی در گذار از نظم نوین جهانی: فرا یک‌جانبه‌گرایی و ظهور چین در نقش قدرت جدید ( DOI : 0)
( محسن عبداللهی )
7 - سطوح همکاری، رقابت و منازعه در مناسبات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بین ایران و هند ( DOI : 0)
( معین برزگرزاده زرندی - سید عباس احمدی )
8 - سیاست خارجی مصر از مرسی تا سیسی: تغییر درون پارادایمی ( DOI : 0)
( حسن احمدیان )