شماره 45 فصلنامه روابط خارجی (بهار 1399) منتشر شد

شماره 45 فصلنامه روابط خارجی (بهار 1399) منتشر شد

فصلنامه روابط خارجی، شماره 45، بهار 1399

شماره 45 فصلنامه روابط خارجی با مقالات ذیل منتشر شد.

۱. مدل‏های سنجش قدرت ملی ارزیابی خطر جنگ قدرت‏های بزرگ در نقاط بحرانی
عبدالحمید قلی‌زاده، محمدباقر حشمت‌زاده/ 

۲. ذهنیت و توسعه: تغییر پارادایم ذهنی و خیز اقتصادی چین
سید جلال دهقانی ‌فیروزآبادی، محمد حیدری/ 

۳. رهبری سیاسی و بحران کرونا: مطالعۀ موردی آمریکا، هندوستان و آلمان
جواد اطاعت، اصغر منصوریان/ 

۴. پروژه سدسازی ترکیه؛ تهدیدات امنیتی برای غرب آسیا و جمهوری اسلامی ایران
محمد ناصحی، مهناز گودرزی/ 

۵. خیزش مجدد ناسیونالیسم عربی _ عراقی در عراق (2003-2020)
ایوب منتی/ 

۶. نظم سرمایه‌داری پست‌مدرن و ظهور موج پنجم تروریسم: تحلیل موردی داعش و بوکوحرام
قدرت احمدیان، سیدامیرحسین بنی‌اشرف/ 

برای مطالعه، دریافت و ارسال مقالات به وبسایت فصلنامه روابط خارجی به آدرس frqjournal.csr.ir مراجعه فرمایید.