جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1394092313835000894 نقش آمریکا در نوسانات قیمت نفت بعد از 2001
حسین پوراحمدی
زينب صدوقي
2 139808115004209 تأثیر سیاست انرژی آمریکا بر نقش و جایگاه اوپک در بازار جهانی انرژی
فرزاد رستمی
فرشته بهرامی پور
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)