جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139809245004424 پویش قدرت در نظم‌های منطقه‌ای و راهبرد امنیتی دولت متحد منطقه‌ای: مطالعه موردی راهبرد امنیت ملی رژیم صهیونیستی در جنگ داخلی سوریه 2019-2012
امیر عباسی خوشکار
فرهاد قاسمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)