جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940923111955000869 همگرایی و واگرایی در روابط اتحادیه اروپا ـ امریکا: موضوعات و زمینه‌ها
حسین پوراحمدی میبدی
2 139409241459465000992 4 سیاست خارجی آلمان در ژئوپلیتیک نوین بین‌المللی
داوود کیانی
3 139609041328455003505 روابط فراآتلانتیکی در مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5
علی صباغیان
مهدی احمدبیگی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)