جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409231248135000887 عربستان سعودی؛ از هژمونی نفتی تا رهبری منطقه‌ای
حسین صادقی
حسن احمدیان
2 139409251118405001091 تبارشناسی سیاست خارجی عربستان سعودی: راهبردی واقع‌گرایانه بر بستری هویتی
فرهاد عطایی
محمد منصوری مقدم
3 139504291214105002117 ژئوپلیتیک منطقه و روابط ایران و عربستان
محمدرضا دهشیری
سیدمحمدحسین حسینی
4 13951120921405002680 تحول در سیاست منطقه‌ای عربستان؛ آورده‌های ملک سلمان
حسن احمدیان
5 139808115004215 تبیین توسعه نامتقارن سیاسی- اقتصادی عربستان در سند چشم انداز 2030 (بر اساس نظریه دولت توسعه‌ای لفت ویک)
رضا اختیاری امیری
عباس دهرویه
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)