جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13951120925265002682 سیاست خارجی فرانسه در قبال خاورمیانه و شمال افریقا
پیروز ایزدی
2 139808115004212 بررسی تأثیر بحران مهاجرت بر قدرت¬گیری احزاب راست رادیکال در اروپای غربی 2008 – 2017 (مطالعه موردی: حزب جبهه ملی فرانسه)
مهدی براتعلی پور
سمیرا بهروز
3 139903185015120 روندپژوهی الگوی رفتاری فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد (2019- 1945)
وحید ذوالفقاری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)