جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409221319545000795 جمعیت جوان و خشونت‌های سیاسی در خاورمیانه: مورد پژوهی کشور مصر
محمد آذری نجف آبادی
2 139409241148225000925 تحول هویت‌بنیانِ در سیاست خارجی مصر
محمدرضا مجیدی
حسن احمدیان
3 139409241211195000929 مسیر دشوار دموکراسی در مصر: چالش‌های گذار همزمان پس از سقوط مبارک
سهراب شهابی
فهیمه عباسی
4 139409241258185000932 بررسی مقایسه‌ای رویکرد ایران و ترکیه در قبال بهار عربی؛ بررسی موردی تونس، مصر و لیبی
مهدی صبوحی
رحمت حاجی مینه
5 139409241443465000986 واکاوی نقش طبقه متوسط جدید در جنبش اجتماعی مصر
سعید حاجی ناصری
سید ابراهیم اسدی حقیقی
6 139409259865001041 تحلیل ساختاری و کنش‌گرا بر چرایی تثبیت حکومت اقتدارگرا در مصر (از دهه 1980 تا ژانویه 2011)
خلیل‌الله سردارنیا
7 13940925100445001062 گذار مصر از رژیم اقتدارگرا؛ عوامل و زمینه‌ها
حسن احمدیان
8 139409251011535001067 روابط مصر ـ اسرائیل؛ پیشینه، چالش‌ها و چشم‌انداز آینده
حمید احمدی
آرش بیداله خانی
9 139808115004213 زمینه¬ها و موانع هویت¬بنیاد همکاری جمهوری اسلامی ایران با احزاب و جنبش¬های اسلام¬گرای سنی (مطالعه موردی اخوان المسلمین مصر و عدالت و توسعه ترکیه)
ابوذر گوهری مقدم
محمد اسلامی مجد
10 139809245004426 سیاست خارجی مصر از مرسی تا سیسی: تغییر درون پارادایمی
حسن احمدیان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 10 ( از 10 رکورد)