جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139503091439115001999 اقتصاد سیاسی بین‌المللی ایران در دوران پساتحریم
مسعود موسوی شفائی
فرزانه نقدی
2 13951120914585002678 ابزار تحریم و سیاست خارجی امریکا در قبال ایران
محسن اسلامی
فرزانه نقدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)