جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409241327135000946 ملت‌سازی ناکام در پاکستان و چالش‌های قومی: مطالعه موردی قوم بلوچ
ناصر هادیان
حنیفه ریگی
2 139409241329485000947 چشم‌انداز موازنه قدرت در روابط هند ـ پاکستان در پرتو تحولات اخیر
بهاره سازمند
محمدرضا حق‌شناس
لقمان قنبری
3 139409241351575000958 تأثیر اشغال نظامی افغانستان بر روابط پاکستان با قبایل آن با تاکید بر ملی‌گرایی قوم بلوچ (2012-2004)
ناصر هادیان
حنیفه ریگی
4 139703281046415004105 واکاوی اهمیت نقش و جایگاه پاکستان و ایران در معادلات استراتژیک چین
فاطمه محروق
5 1397052294025004276 چارچوبی برای درک سیاست خارجی پاکستان
مهدی بزرگزاده
حجت‌الله نوری ساری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)