نویسنده = محمدرضا دهشیری
راهبرد آمریکا در منطقه ایندوپاسیفیک و تأثیر آن بر روابط هند و چین

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 203-229

سعید جمشیدی؛ محمدرضا دهشیری


ژئوپلیتیک منطقه و روابط ایران و عربستان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395

سیدمحمدحسین حسینی؛ محمدرضا دهشیری


تاثیر جهانی‌شدن بر معمای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394

سیدمحمدحسین حسینی؛ محمدرضا دهشیری